Zbor.md

Termeni și condiții

Termenii, noțiunile și condiții generale reglementează relația dintre Zbor.md și Utilizatorul/Clientul privind folosirea și achiziționarea serviciilor de rezervare a biletelor de avion și alte servicii turistice disponibile.

Zbor.md este o platformă de vânzare online a biletelor de avion, precum și alte servicii turistice. Pentru serviciile achitate în MDL, plățile sunt procesate de Societatea comercială ”EXPLOR TUR” S.R.L., INDO 1012600013482, cu sediul MD-2004, mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 64, Republica Moldova prin intermediul B.C. Victoriabank S.A. și B.C. MAIB S.A. (bănci înregistrate în Republica Moldova).

Iar pentru serviciile achitate în valută alta de cât MDL (EUR, USD etc.) plățile sunt procesate de către de EMA Plus Solutions S.R.L. Registrul Comerțului J40/19757/2017 | CUI RO38540407 Victoria Business Park, mun. București, Șoseaua București-Ploiești nr73-81, etajul 4,clădirea nr.4, biroul 20, 013685 prin intermediul NETOPIA Payments, sistem de plată administrat de NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. (societate înregistrată în Romania).

Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail, telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului/softului nostru şi/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos, fără restricții, în caz de dezacord cu punctele descrise, puteți să nu utilizați serviciile oferite.

Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini şi serviciul de rezervări online oferit pe aceste pagini şi prin acest website („serviciul”) sunt în proprietatea, operate şi furnizate de www.ZBOR.MD.md („ZBOR.MD”, „noi”, „nostru” ori „noastre”) şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Condiții bilete de avion
În momentul efectuării rezervării, vi se vor afișa termenele de plată puse la dispoziție de companiile aeriene. Pentru rezervările ale companiilor de linie, cele mai multe companii de linie solicită ca plata biletelor să fie facută în maxim 24 pînă la 48 ore, timp în care Zbor.md vă garantează disponibilitatea locurilor și a tarifelor. Aceste informații le veți găsi disponibile pe pagina și în email-ul de confirmare a rezervării. Dacă plata nu este efectuata în intervalul comunicat, compania aeriana își rezervă dreptul de a anula biletele automat.

Pentru biletele low cost, FLY ONE și biletele de avion cu Conexiuni Inteligente nu se pot efectua rezervări fără ca plata să fie înregistrată în conturile Zbor.md, prin urmare Zbor.md nu vă garantează rezervarea locurilor și a tarifelor comunicate în momentul cererii de rezervare. Acestea vor fi garantate doar după ce plata este efectuată și biletele de avion sunt emise.

Atenție: între momentul efectuării cererilor de rezervare pe site sau telefonic și momentul achitării biletelor de avion și vizualizării plății în contul Zbor.md de către angajații săi, pot aparea modificări de tarife sau locurile pot să nu mai fie disponibile. În aceste situatii, Zbor.md va anunța pasagerii și vor comunica următorul tarif sau vor propune variante noi de zbor care să satisfacă nevoile acestora.

Anulari/Modificari
În cazul în care doriti anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat (și Furnizorul de servicii transport permite acest lucru), este responsabilitatea dvs. de a informa în scris sau telefonic Zbor.md despre intențiile dvs. În anumite cazuri, este posibil sa nu puteți anula / modifica biletele de avion sau va trebui sa respectati anumite cerințe pentru aceste acțiuni. Zbor.md sau Furnizorul de servicii transport accepta toate formele de cereri scrise. Zbor.md Furnizorul de servicii transport nu pot anula / modifica biletul de avion înainte de a primi cererea dvs. fermă.

În eventualitatea modificării unei rezervari (incluzînd, dar făra a se limita, anulări voluntare sau involuntare, restituiri de sume, schimbari de nume), Zbor.md își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din aceasta acțiune. Aceste taxe diferă față de taxele impuse direct de către Furnizorul de servicii transport.

În cazul anulării biletelor de avion din motive voluntare, taxa de serviciu furnizat percepută în momentul emiterii biletului, nu se rambursează.

În caz de forță majoră și nu numai, compania aeriană poate anula sau întarzia zborul, precum și să anuleze rezervarea fără a notifica în prealabil Pasagerul, urmînd ca banii să ii fie restituiți pasagerului sau să i se propuna noi variante de zbor. În toate aceste cazuri, pasagerul fie va fi informat direct de compania aeriana, fie de catre reprezentații Zbor.md.

Regulile tarifare impuse de companiile aeriene cu privire la schimbarea sau anularea biletelor de avion achitate sunt afișate la momentul rezervării. După achitare schimbarea sau anularea biletelor de avion se efectuează strict conform acelor reguli tarifare.

Bagaje
Fiecare companie aeriană are propriile reguli de transport a bagajelor. Aceste informații vă sunt prezentate pe site, în timpul procesului de rezervare sau de către consultanții Zbor.md, telefonic.

Pentru unele companii aeriene, bagajul de mînă și/sau cală este inclus în tariful comunicat pe site. Pentru companiile low cost și pentru unele companii de linie, bagajele sunt taxate separat față de prețul biletelor și aceste informații vă vor fi furnizate în timpul procesului de rezervare. Bagajele pot fi achiziționate în momentul efectuării rezervării sau ulterior emiterii biletelor de avion, dar nu mai tarziu de efectuarea check-in-ului.

Fiecare companie aeriană are limite diferite (nr. de kilograme sau lungime/lățime/înălțime) pentru bagajele de mînă sau de cală. În cazul în care nu vă încadrați în aceste dimensiuni, compania aeriana are dreptul de a vă taxa suplimentar.

Check-in
Check-in-ul la aeroport poate fi efectuat atît pentru companiile de linie cît și pentru cele low cost, însa pentru cele low cost, FLY ONE și UIA se plăteșe o taxă suplimentară la momentul înregistrării. Pentru a evita achitarea unei taxe suplimentare, Zbor.md vă recomandă să efectuați check-in-ul online înainte de zbor. Informațiile despre efectuarea check-in-ului online vă vor fi comunicate de agenții Zbor.md în momentul efectuării rezervării. La solicitare un agent Zbor.md vă va efectua check-in-ul și îl va încărca în rezervarea Dvs. de unde ulterior veți putea descărca cărțile de îmbarcare. Tipărirea cărților de îmbarcare este obligatorie pentru anumite companii aeriene, fapt despre care veți fi anunțat de către agenții noștri. Zbor.md oferă acest serviciu în mod gratuit și nu are obligația să o facă. Pasagerul este respomsabil de efectuarea, tipărirea și prezentarea la înregistrare a cărților de îmbarcare.

Conexiuni Inteligente
Site-ul de bilete de avion online Zbor.md oferă Utilizatorilor săi o aplicație Conexiuni Inteligente (numită în continuare "Conexiuni Inteligente"), cee ace reprezintă un algoritm de căutare avansat pentru combinații de zboruri.

Combinațiile gasite cu ajutorul aplicației Conexiuni Inteligente cuprind două sau mai multe zboruri ale uneia sau mai multor companii aeriene, dar fiecare zbor este oferit ca un serviciu separat,iar companiile aeriene nu coopereaza în crearea unei astfel de opțiuni de zbor. Opțiunea de zboruri găsite prin algoritmul unic Conexiuni Inteligente va fi denumită în continuare "Optiune de zbor".Cumpărarea de bilete pentru o anumită Opțiune de zbor Conexiune Inteligentă nu reprezinta achiziționarea unui singur bilet de avion pentru tot itineraru, cu una sau mai multe conexiuni. Atunci cand se decide cumpărarea biletelor de avion găsite folosind Conexiuni Inteligente, Utilizatorul va efectua în mod formal o REZERVARE pentru fiecare bilet separat, al uneia sau mai multor companii aeriene.

Luînd în considerare că Utilizatorul cumpără bilete separate pentru fiecare zbor ca parte a Opțiunii de zbor și întrucat configurațiile conexiunilor de zbor pot oferi o perioadă scurtă de timp pentru conexiune (luînd în calcul criteriile de căutare indicați de Utilizator și de disponibilitatea zborurilor), în cumpărarea de bilete pentru o Opțiune de zbor cu Conexiuni Inteligente,poate sa apară riscul anulării unui zbor, întarzierea sau schimbarea orei, astfel încat poate rezulta incapacitatea de a utiliza zborul ulterioar sau zborurirle din Opțiunea de zbor.

Atunci cînd rezultatele căutarii cu funcția Conexiuni Inteligente oferă informații conform cărora Opțiunea de zbor este acoperită de Garanția Zbor.md, acest lucru înseamnă că atunci cînd se achiziționează bilete ca parte a acestei Opțiuni de zbor, Utilizatorul va primi de la Zbor.md, ajutor pentru cazurile și strict conform condițiilordescrise după cum urmeaza în Garanția Zbor.md - click aici - https://www.zbor.md/ro/garantia-zbormd

Zboruri Separate - Opțiunile de zbor cu Conexiuni Inteligente, evedențiate prin sintagma ”Zboruri separate”, nu sunt acoperite de către Garanția Zbor.md. Tot riscul pentru pierderea zborurilor este al pasagerului

Forță majoră
Prin "forţă majoră" se înteleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremur de pamînt, alunecare de teren, incendiu, secetă, vînt puternic, ploaie torenţială, inundaţie, ger, înzapezire etc. Sau de circumstanţe economice sau sociale: revoluţie, stare beligerantă, blocadă, grevă, faliment, interdicţie la nivel statal a importului sau exportului, epidemie etc. Lista unor astfel de fenomene si circumstanţe nu este exhaustivă.

Evenimentul poate fi recunoscut ca forţă majoră numai în cazul cînd existenţa lui a dus în mod obiectiv la imposibilitatea indeplinirii obligaţiilor contractuale sau la îndeplinirea lor neconformă.

Conform art. 904 art.1 Cod Civil al Republicii Moldova: Justificarea datorită unui impediment (1) Neexecutarea obligației debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. (2) În cazul în care obligația a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă debitorul ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii. (3) În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare. (4) În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art. 926-932, care se aplică în mod corespunzător. (5) Debitorul are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Creditorul are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. (6) Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului cînd creditorul nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

1. SERVICII
1.1 Prin intermediul paginii web www.ZBOR.MD.md și/sau softului specializat, compania „EXPLOR-TUR” S.R.L. și partenerii afiliaţi, oferă o bază de date online dinamică de rezervare şi achitare a biletelor de avion, cu ajutorul căreia la interpelarea, formulată de client prin intermediul unui formular special de căutare, pe pagina web pot fi afişate toate variantele disponibile de zbor şi preţurile acestora la momentul interpelării. Prin îndeplinirea formularului de rezervare, oferit de pagina web www.ZBOR.md și/sau softului specializat, clientul rezervă o opțiune de zbor.

1.2 Informaţia oferită pe pagina noastră web la interpelarea clientului privind variantele de zbor şi preţurile acestora reprezintă informaţia companiilor aeriene, care efectuează rutele solicitate.

1.3 Prin acest website, noi (www.ZBOR.MD.md şi partenerii (de distribuţie) afiliaţi) oferim o platformă online prin intermediul căreia toate tipurile de cazare temporară (de ex.: hoteluri, moteluri, hosteluri și B&B, numite ˝cazare/cazări˝) îşi pot promova camerele pentru a fi rezervate, şi prin care vizitatorii website-ului pot face aceste rezervări. Rezervând o cameră prin ZBOR.MD, intraţi într-o relaţie contractuală (care obligă din punct de vedere juridic) directă cu unitatea de cazare unde faceţi rezervarea., Din momentul în care faceţi rezervarea, Compania ZBOR.MD acționează numai ca un intermediar între utilizator şi unitatea de cazare, transmiţând detaliile rezervării utlizatorului unității de cazare relevante şi trimițând Utilizatorului un e-mail de confirmare pentru şi în numele unității de cazare.

1.4 Fiecare furnizor rămâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor (descriptive) (incluzând preţuri şi disponibilitate) prezentate pe website-ul nostru.Website-ul nostru nu constituie şi nu ar trebui să fie privit ca o recomandare sau susţinere a calităţii, nivelului serviciilor sau clasificarea oricărei unități de cazare care este disponibilă.

1.5 Serviciile companiei ZBOR.MD sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală şi non comercială. De aceea, utilizatorul nu are permisiunea de a revinde, folosi, copia, monitoriza, afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, produse sau servicii disponibile pe website-ul ZBOR.MD pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

1.6 Pagina noastră web nu este şi nu trebuie interpretată ca recomandare sau garanţie în beneficiul (calităţii, nivelului serviciilor sau ratingului) oricărei variante de zbor propuse.

1.7 Pentru fiecare interpelare concretă, în fiecare moment determinat de timp, baza de date dinamică formează o variantă a serviciilor turistice actuale în momentul interpelării, şi care corespunde situaţiei reale de disponibilitate a serviciilor conform criteriilor solicitate de utilizator/client.

1.8 Orice rezervare efectuata la ZBOR.MD va fi considerata drept intenția utilizatorului de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la Furnizorul de Servicii Turistice. Daca cererea utilizatorului/clientului va fi acceptata, ZBOR.MD expediază un e-mail de confirmare.

1.9 Toate serviciile turistice publicate pe website și/sau prin intermediul softului ZBOR.MD, sunt in funcție de disponibilitatea Furnizorilor de Servicii Turistice. Termenii si condițiile Furnizorului de Servicii Turistice (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adițional Termenilor și Condițiilor stipulate de ZBOR.MD.

1.10 Termenii Furnizorilor de Servicii Turistice pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plata, obligații, anulari, modificări ale rezervărilor și restituiri de bani (daca este cazul) ori restricții de alta natura. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. ZBOR.MD nu este responsabila pentru costurile care pot să apăra în momentul transferurilor de la un aeroport la altul sau de la un terminal la altul.

1.11 ZBOR.MD nu este responsabil pentru colectarea diferitor taxe locale, suplimentare de către unele hoteluri

1.12 Client/Pasager este direct responsabil pentru respectarea condițiilor impuse de Furnizorul Serviciilor Turistice privind timpii de îmbarcare, reconfirmarea zborurilor sau a oricăror alte reguli.

2. CONDIȚII. BILETE DE AVION.
2.1 Rezervările de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internaționale computerizate de rezervări, care permit accesul ZBOR.MD la baza de date a companiei și rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potențialilor pasageri.

2.2 Rezervările sunt gratuite și se fac înaintea datei de plecare. Durata rezervării opțiunii de zbor diferă în dependență de limita setată de compania aeriană sau companiile aeriene ce operează zborurile din opțiunea de zbor rezervată. Durata rezervării poate fi modificată oricînd de către compania aeriană sau companiile aeriene ce operează zborurile din opțiunea de zbor rezervată fără a notifica prealabil , compania „EXPLOR-TUR” S.R.L. Respectiva , compania „EXPLOR-TUR” S.R.L, afișează această durata cu aproximație și nici într-un caz nu o poate garanta.

2.3 Odată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la ZBOR.MD informații referitoare la prețul zborului (valabil la momentul rezervării), precum și informațiile referitoare la condiții, și reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări

2.4 Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană precum și de alți factori (de ex. obligația deținerii vizei), independenți de voința ZBOR.MD. Aceste reguli, precum și prețul biletului de avion, se pot modifica, prin voința celor ce le-au impus, până la momentul cumpărării efective a biletului, fără ca ZBOR.MD să poată fi făcută în vreun fel răspunzătoare. Prețul biletului de avion, pentru anumite opțiuni de zbor, se poate modifica în timpul procesului de emitere. În cazul în care va exista așa probabilitate de scumpire după achitarea opțiunii de zbor de către client, el va fi anunțat înainte de emiterea biletului despre acest lucru. Dacă opțiunile de zbor se scumpesc dupa achitare, în procesul emiterii, pasagerului I se va oferi posibilitatea achitării diferenței pentru finisarea emiterii opțiunilor de zbor, sau i se va rambursa suma achitată integral, prin aceeași metodă de plată prin care s-a efectuat achitarea. Zbor.md nu poate fi făcută resonsabilă de scumpirea biletelor de avion în procesul emiterii chiar și dupa achitarea în acest scop de către client.

2.5. Prezentarea la solicitarea clientului pe pagina web www.ZBOR.MD.md a variantelor de zbor reprezintă oferta a ZBOR.MD şi achitarea de către client a unei sau altei variante de ofertă reprezintă confirmarea acordului pasagerului de încheiere a contratului de vânzare bilete de avion cu ZBOR.MD şi a contractului de transport de pasageri şi bagaje cu compania aeriană. Din momentul recepționării de către pasager a biletului de avion conform ofertei selectate și achitate de client, contractul de vînzare bilete avia între pasager şi ZBOR.MD cât şi contractul de transport între compania aeriană şi pasager se consider încheiat. Chitanţa de rută, trimisă la adresa electronică, indicată de client în momentul selectării şi achitării pentru zbor, reprezintă document de trecere, care confirmă faptul încheierii contractului de vânzare bilete avia şi a contractului de transport.

2.6. Clientul prin achitarea pentru bilet confirmă că înţelege că încheie un contract de transport şi intră într-o relaţia juridică directă nemijlocit cu compania de transport. De asemenea, Clientul prin achitarea pentru bilet acceptă că în caz că va avea careva pretenţii ce ţin de serviciile de transport, urmează să le înainteze direct companiei de transport; inclusiv în caz de insolvabilitate (faliment) a acesteia. ZBOR.MD nu este garant sau reprezentant al companiei de transport.

2.7 La momentul rezervării unui zbor, utilizatorul are posibilitatea de a introduce detaliile cărții de fidelitate in cazul in care el este înscris deja intr-un astfel de program al unei companii aeriene, aceste programe de fidelitate se supun termenilor și condițiilor impuse de către compania la care este înscris utilizator/client.

2.8. Preturile biletelor de avion comercializate prin ZBOR.MD sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, tarif de serviciu al ZBOR.MD, etc. În aceste condiții, fiecare zbor în parte presupune calcularea al prețului aplicabil biletului de avion respectiv . Același zbor, cu aceeași companie poate genera preturi diferite.

2.9. La unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Utilizatorul este obligat să verifice regulile tarifului prevăzut pentru biletul de avion rezervat.

2.10. Achitarea biletului de avion înseamnă că utilizatorul/pasagerul a făcut cunoştinţă cu toate condiţiile tarifului şi este de acord cu ele

2.11. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenția electronica în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de ZBOR.MD dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

2.12. Pasagerul posesor al biletului de avion cumpărat are obligația de a-l păstra în stare buna și de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de către pasager nu îl îndreptățește pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusiva a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde ZBOR.MD sau companiei nici un fel de despăgubiri.

2.13. Condițiile contractului și informațiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiții generale. Se considera că pasagerul care a întrat în posesia biletului de avion a luat la cunoștința de toate aceste informații.

2.14. Client/Pasager urmează să respectă termeni de îmbarcare (înaintea plecării) recomandat de companiile aeriene, este de 120 min. pentru zborurile internaționale, respective 90 min. pentru zborurile interne.

2.15. Unele companii aeriene solicit reconfirmarea zborului cu cel puțin 72 h înainte de plecare. Nerespectarea acestei reguli poate duce la anularea rezervării de zbor. Cupoanele biletului de avion trebuie utilizate in ordine consecutiva. In cazul nerespectării acestei prevederi, compania aeriană își rezerva dreptul de a anula biletul in cauza.

2.16. ZBOR.MD nu este răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, în următoarele condiții:

 • pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (120 min înainte de ora plecării înscrisa pe bilet)
 • pasagerul este refuzat la îmbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinație, viza falsa, pașaport cu interdicție, etc) sau în situația unui refuz nejustificat al autoritarilor de a permite călătoria.
 • alte împrejurări sau cazuri de forța majora, pe care ZBOR.MD nu le putea prevedea sau evita.

2.17. ZBOR.MD nu este răspunzătoare pentru anulari, întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex - pierderi de bagaje), obligații care cad direct în sarcina companiei aeriene. ZBOR.MD, în conformitate cu Convențiile internaționale de la Varșovia este supusă cererilor companiilor aeriene. In astfel de situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaționale.

2.18. Pasagerul poate renunța la biletul de avion cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunțării, cu aplicarea politicii de returnare conform regulilor impuse de companiile aeriene. De regulă cu aplicarea penalizării de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe și TSF + 15 EUR TSF de anulare Daca regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, ZBOR.MD va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului, fără ca acestea sa afecteze reținerea TSF si TSF de anulare

2.19. Pasagerul poate modifica biletul inițial cumpărat în condițiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte, achitând o taxa suplimentară stabilită de către compania aeriană. De regulă cu aplicarea penalizării de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe și TSF + 15 EUR TSF de anulare Daca regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, ZBOR.MD va aplica acestereguli, in favoarea pasagerului, fără ca acestea sa afecteze reținerea TSF si TSF de anulare.

2.20. Pasagerul nu poate utiliza numai parți componente ale zborului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renunțare la bilet și i se aplica prevederile din prezentele condiții generale.

2.21. Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terțe persoane.

2.22. Neprezentarea la zbor presupune de regula pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

2.23. Pasagerul are obligația sa se asigure ca este în regula din punct de vedere al tuturor formalităților necesare călătoriei( politie, vama, sănătate, pașaport, viza, etc), ZBOR.MD neavând nici o răspundere în fata pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusiva a pasagerului, fără că acesta să poată pretinde despăgubiri.

2.24. Datorita situației create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în tarile din Vest, autoritățile tuturor statelor, chiar în prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective, pot refuza fără explicații să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului. În astfel de situații, ZBOR.MD-ului nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terț.

3. CONDIȚII. REZERVĂRI HOTELIERE
3.1. ZBOR.MD, prin intermediul softului aferent, sau a web-sitului www.ZBOR.MD.md, şi a altor siteuri deţinute de entități care cooperează cu ZBOR.MD oferă Clientului/Utilizatorului serviciile sale hoteliere descrise în amănunt în ofertele individuale.

3.2. Clientul/Utilizatorul poate trimite o cerere privind o rezervare hotelieră prin Sistemul de rezervări disponibil prin intermediul site-ului www.ZBOR.MD.md introducând toate datele necesare în formular, și/sau alte site-uri deţinute de entităţi cu care cooperează ZBOR.MD.

3.3. Confirmarea cererii şi a tarifului. ZBOR.MD trimite o confirmare a cererii pe adresa de e-mail indicată de Client/Utilizator. Confirmare conține numărul de rezervare, şi detalii cu privire la serviciile hoteliere, tariful total al serviciilor(valabil la data rezervării), şi metoda de plată selectată. Clientul/Utilizatorul/ înainte de plată este obligat să verifice corectitudinea datelor introduse.

3.4. Client/Utilizator urmează să respectă termeni de check-in și check-out, stabilit de fiecare hotel aparte. De obicei ora normala de check-in este 14:00, iar check-out-ul se face până la ora 11:00.

3.5. ZBOR.MD nu este răspunzătoare in fata Clientului/Utilizatorului pentru acordarea necorespunzătoare de servicii, care au fost comandate si achitate pe loc, in tara de sejur sau de destinație.

3.6. Informațiile conținute pe web www.ZBOR.MD.md și alte materiale promoționale ale ZBOR.MD, sunt prezentate la momentul compunerii lor, ulterior, pot sa difere de datele reale, după cum acestea suporta modificări. Toata informația despre serviciile turistice comandate corespunde situației existente la momentul încheierii Cererii și poate să nu corespunda datelor reale, după cum acestea suporta modificări.

3.7. ZBOR.MD folosește exclusiv clasificarea hotelurilor realizata de companiile furnizori, care asigura deservirea Turiștilor pe teritoriul țării de sejur in acordarea informației despre categoriile (numărul de stele) hotelurilor. Clasificarea hotelurilor se realizează de fiecare astfel de companie-partener pe

baza de standardele practicilor sale de afaceri, și poate sa nu coincidă cu categoria (numărul de stele), care este definita de organele oficiale sau de către administrația hotelului. In legătura cu diferențele semnificative ale practicii de reglementare normativa a standardizării și certificării serviciilor hoteliere in țările străine, documentele oficiale care confirma certificarea serviciilor pot fi acordate turiștilor doar in cazul disponibilității acestora la companiile-parteneri.

3.8. Clientul prin achitarea pentru rezervarea hotelieră confirmă că înţelege că încheie un contract de cazare şi intră într-o relaţia juridică directă nemijlocit cu unitatea de cazare. De asemenea, Clientul prin achitarea pentru rezervării acceptă că în caz că va avea careva pretenţii ce ţin de serviciile de cazare, urmează să le înainteze direct unității de cazare. ZBOR.MD nu este garant sau reprezentant al unității de cazare sau altor furnizor de serviciile turistice.

3.9. Făcând o rezervare la un furnizor de cazare, Clientul/Utilizatorul acceptă că este de acord cu politica de anulare şi neprezentare a acelui furnizor de cazare şi cu orice alţi termeni şi condiţii (de livrare) ai furnizorului de cazare care se pot aplica rezervării sau sejurului Clientului/Utilizatorului, inclusive pentru serviciile sau produsele oferite de furnizorul de cazare (termenii şi condiţiile de livrare ale unui furnizor de cazare pot fi obţinuţi de la furnizorul de cazare relevant).

4. TARIFE ȘI PREȚURI
4.1. Ca răspuns la interpelarea completată de client/utilizator în formularul de căutare pe pagina web www.ZBOR.MD sau prin intermediul softului aferent, se afişează toate variantele de serviciile turistice interpelate și accesibile la momentul interpelării şi preţurile valabile la momentul efectuării solicitării respective.

4.2. La unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Clientul/Utilizatorul urmează să verifice regulile concrete ale tarifului serviciilor turistice rezervate.

4.3. Pentru plata cu cardul bancar direct pe site, ZBOR.MD va încasa suma pentru bilet după cum urmeaza:

 • în Lei (MDL) dacă cardul bancar al plătitorului are ca bază valuta LEI MDL
 • în valuta Euro, indiferent de valuta de bază a cardului plătitorului, excepție fac cardurile cu baza valutei Lei MDL.

Clientul la momentul achitării alege cu ce card plătește.

În plus, pentru a minimiza efectele încercării de fraudare a cărții utilizatorului de credit, înainte de a emite documentele de călătorie, ZBOR.MD rezervează dreptul dea efectua verificări aleatorii: de a cere dovada adresei utilizatorului, o poză a cardului cu care se face plata, o poză cu un document de identitate a persoanei deținătoare a cardului respectiv, precum si un extras de cont recent. Toate tarifele și taxele pot fluctua datorita modificării cursului de schimb.

4.4. Preturile serviciilor comercializate prin ZBOR.MD sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, taxă de serviciu al ZBOR.MD etc. În aceste condiții, fiecare produs turistic în parte presupune calcularea al prețului aplicabil serviciului respectiv. Același serviciu, cu aceeași furnizor companie poate genera prețuri diferite. Data fiind infinitatea de prețuri aplicabile serviciilor turistice, acestea, ca si regulile aplicabile lor, nu pot fi afișate sau publicate.

4.5. Prețul oricărui serviciului presupune condiții, reguli și restricții speciale aplicabile serviciului respectiv. Clientul/Utilizatorul/Pasagerul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul produs. După cumpărarea serviciului se considera că Clientul/Utilizatorul/Pasagerul a luat la cunoștința despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde ca nu a fost informat.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul/Pasagerul achită biletul de avion în numerar la sediul agenției partenere, plata se face în lei moldovenești, la cursul de schimb al băncilor comerciale fata de EUR, USD sau o alta valuta fata de care sunt legate tarifele companiilor aeriene.

4.7. Nu se accepta alte modalități de plata in afara celor prezentate pe Site și nu ne asumam nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

4.8. Pentru activitatea specifică, agenția ZBOR.MD aplică o politică de tarife de serviciu, denumite pe scurt TSF (Ticket Service Fee sau Transaction Service Fee). TSF-urile nu sunt returnabile în caz de anulare sau modificare a biletului de avion.

4.9. ZBOR.MD sau Furnizorul de Servicii își rezerva dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau Comisioane) care pot sa apăra la momentul rezervărilor prin cartele de credit. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile.

5. ALTE CONDIȚII
5.1. Acest Regulament, cât şi prestarea serviciilor noastre sunt reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Regulile Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA – International Air Transport Association). și Convenția de la Varșovia

5.2. Afișarea de către ZBOR.MD a prezentelor condiții generale presupune obligativitatea Clientului/Utilizatorului de a le citi. Se consideră ca Client/Utilizator/Pasager care a achiziționat serviciul turistic la ZBOR.MD a luat la cunoștința despre conținutul acestor condiții si el nu va mai putea invoca ulterior necunoașterea lor sau lipsa de informare.

5.3. Dacă nu este convenit altfel, informaţia şi orice programe computerizate, software-ul, necesare pentru prestarea serviciilor ZBOR.MD şi folosite pe pagina web www.ZBOR.MD.md şi respective drepturile de autor şi economice asupra acestora în calitate de proprietate intelectuală aparţin ZBOR.MD sau furnizorilor acesteia.

5.4. Toate litigiile, apărute în legătură cu acest Regulament, cu contractul de vînzare bilete avia, contractul de transport şi prestarea serviciilor noastre, se soluţionează prin negocieri sau în instanţele de judecată ale Republicii Moldova, dacă Agenţia nu va indica altceva.

5.5. Conform limitărilor, stabilite în acest Regulament de prestare a serviciilor, ZBOR.MD poartă răspundere numai pentru daune directe, cauzate real sau ca urmare a ne-executării reale a obligaţiilor noastre în cadrul prestării de către noi a serviciilor şi numai în limita comisionului încasat de la Furnizorul serviciului respectiv.

5.6. În cazul în care o clauză sau o parte din prezente Condiții va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efecte.

5.7. Dacă vor apărea reclamații în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor companiei ZBOR.MD prevăzute în Termeni și Condiții, ele se vor soluționa în baza negocierilor, ori în ordinea pretențiilor.

Orice reclamație cu privire la serviciul achiziționat se va face în scris, în termen de maximum de 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat. Termenul pentru a răspunde la pretenția înaintată este de 30 zile calendaristice.

Pentru a depune o reclamație în format electronic este necesar de a dispune de semnătura electronică, astfel aceasta poate fi expediată în adresa de email: info@zbor.md.

În cazul în care nu dispuneți de semnătura electronică, reclamația urmează a fi expediată prin intermediul Poștei Moldovei la sediul ZBOR.MD din mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 64.

5.8. Toate litigiile, apărute în legătură cu aceste Termeni și Condiții, şi prestarea serviciilor noastre, se soluţionează în instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul “EXPLOR TUR” SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal
Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua îmbunătățire in intreaga noastra activitate.

“EXPLOR TUR” SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

“EXPLOR TUR” SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

“EXPLOR TUR” SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de ”EXPLOR TUR” SRL.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea “EXPLOR TUR” SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website “EXPLOR TUR” SRL, etc.

Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri ”EXPLOR TUR” SRL de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale “EXPLOR TUR” SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

“EXPLOR TUR” SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza “EXPLOR TUR” SRL?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile “EXPLOR TUR” SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In acest sens, “EXPLOR TUR” SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, etc.

In contextul desfasurarii activitatii curente a “EXPLOR TUR” SRL, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, procurare bilete avia, procurare servicii de cazare, procurare pachete turistice, implicand achizitionarea de servicii “EXPLOR TUR” SRL oferite pe website, achizitionarea biletelor on-line sau abonarea la newsletter-ele “EXPLOR TUR” SRL, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre ”EXPLOR TUR” SRL, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

Clientii persoane fizice ai “EXPLOR TUR” SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal
Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii “EXPLOR TUR” SRL (de ex., dar fara a se limita la, rezervări bilete avia, procurare pachete turistice), “EXPLOR TUR” SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor ”EXPLOR TUR” SRL.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de “EXPLOR TUR” SRL, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor “EXPLOR TUR” SRL sau achizitionarii de bilete avia, pachete turistice etc. prin intermediul website-urilor deținute de “EXPLOR TUR” SRL, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu character personal si dreptul comunitar-UE Regulamentul 2016/679 din 27 aprilie 2016).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al “EXPLOR TUR” SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile oferite de ”EXPLOR TUR” SRL

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?
Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a “EXPLOR TUR” SRL;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor “EXPLOR TUR” SRL;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

“EXPLOR TUR” SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

Clienti persoane fizice ai “EXPLOR TUR” SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:
autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre “EXPLOR TUR” SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de “EXPLOR TUR” SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile “EXPLOR TUR” SRL, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener “EXPLOR TUR” SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai “EXPLOR TUR” SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In cazul in care “EXPLOR TUR” SRL intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de ”EXPLOR TUR” SRL, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea ”EXPLOR TUR” SRL, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu “EXPLOR TUR” SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, “EXPLOR TUR” SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care “EXPLOR TUR” SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către “EXPLOR TUR” SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne “EXPLOR TUR” SRL si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?
Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce “EXPLOR TUR” SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile “EXPLOR TUR” SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare.
In cazul platilor efectuate cu cardul (exemplu: achizitionare bilete online), comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu “EXPLOR TUR” SRL. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu “EXPLOR TUR” SRL garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?
Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata “EXPLOR TUR” SRL., in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre “EXPLOR TUR” SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care “EXPLOR TUR” SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, “EXPLOR TUR” SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre “EXPLOR TUR” SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de “EXPLOR TUR” SRL si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, “EXPLOR TUR” SRL poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, “EXPLOR TUR” SRL este indreptatita sa rezilieze Contractul incheiat cu Clientul “EXPLOR TUR” SRL, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul “EXPLOR TUR” SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: data.protection@explor.md sau la urmatoarea adresa de corespondenta: “EXPLOR TUR” mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 64. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor “EXPLOR TUR” SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor “EXPLOR TUR” SRL sau utilizarea serviciilor “EXPLOR TUR” SRL prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.